[vc_row][vc_column][vc_column_text]

විදේශ රැකියාවේදී ලබාගත් පලපුරුද්ද පදනම් කරගෙන ශ්‍රී ලාංකික විගමනික සේවකයන් සඳහා ජාතික වෘත්තීය හැකියා සහතිකය ප්‍රදානය කිරීම.

 

විදේශ රැකියාවේදී ලබාගත් දැනුම හා පලපුරුද්ද පදනම් කරගෙන මතු දැක්වෙන අංශවල රැකියාවන්හි නිරතව සිටින ශ්‍රී ලාංකික විගමනික සේවකයන් සඳහා ජාතික වෘත්තීය හැකියා සහතිකයක් පිරිනැමීමට තෘතිය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ද සහයෝගය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් පියවර ගෙන ඇත.

 1. ගෘහ සේවක සහ පවිත්‍රතා අංශය
 2. හෝටල් අංශය
 3. ඉදිකිරීම් අංශය
 4. නිෂ්පාදන අංශය
 5. සාත්තු සේවක අංශය(caregivers)

ජාතික වෘත්තීය හැකියා සහතිකය මගින් වෘත්තීය හැකියාව සඳහා පිළිගැනීමක් ලබාදෙන අතර එය සිය වෘත්තීය ගමන් මගේ දියුණුව සඳහා මහඟු අත්වැලක් වනු ඇත.මෙම සහතික ප්‍රදානය සඳහා ඉහත අංශයන්හි රැකියාවල නිරතවන ශ්‍රී ලාංකික විගමණික සේවකයන් වෙතින් තොරතුරු රැස් කරනු ලැබේ.

 ඒ අනුව ඔබගේ තොරතුරු ද මේ සමග ඇති ආකෘතිය අනුව සම්පුර්ණ කර ඔබගේ ආයතන ප්‍රධානියාගේ / හාම්පුතාගේ ද නිර්දේශය සහිතව අබුඩාබි හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය වෙත නොපමාව යොමු කරන මෙන් කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය

අබුඩාබි , එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

2019 අගෝස්තු මස 05 වෙනි දින

 

 

திறன் சாதனைகள் குறித்த தேசிய தொழில் தகுதி (என்.வி.கியூ) சான்றிதழ்களை வழங்க இலங்கை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களிடமிருந்து தகவல்களை சேகரித்தல்.

 

தேசிய தொழிட்பயிற்சி தகைமைகள் (என்.வி.கியூ) சான்றிதழ் என்பது மூன்றாம் நிலைக்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி ஆணையகம் (டி.வி.இ.சி) வழங்கிய அங்கீகாரமாகும், மேலும் இது தொழிலாளர்களின் கேரியர் மேம்பாட்டு பாதையை உருவாக்க அவர்களுக்கு உதவுகிறது.

எனவே, மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற்கல்வி ஆணையத்தின் (டி.வி.இ.சி) ஒத்துழைப்புடன் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகம் இலங்கை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஆர்.பி.எல் (முன் கற்றலை அங்கீகரித்தல்) மதிப்பீடுகளை நடத்துவதற்கு தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்யத் பின்வரும் துறைகளில் தொடங்கியுள்ளது .

 1. வீட்டுப்பணி மற்றும் சுத்தம் செய்யும் துறை
 2. விருந்தோம்பல் துறை
 3. கட்டுமானத் துறை
 4. உற்பத்தித் துறை
 5. சுகாதாரத் துறை (பராமரிப்பாளர்கள்)

அதன்படி, தேசிய தொழிட்பயிற்சி தகைமைகள் (என்.வி.கியூ) சான்றிதழ்களைப் பெறுவதற்காக இலங்கை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் திறன் சாதனைகள் குறித்த தகவல்களை சேகரிக்க அவர்களின் பணிகளை சோதிக்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்குமாறு மிஷனுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

எனவே, இணைக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து உடனடியாக நிறுவனம் / ஸ்பான்சரின் பரிந்துரைகளுடன் அபு தாபியில் அமைந்திருக்கும் இலங்கைத் தூதரகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.

 

இலங்கை தூதரகம்,

அபுதாபி, ஐக்கிய அரபு அமீரகம்,

5 ஆகஸ்ட் 2019.

 

 

Awarding National Vocational Qualification (NVQ) Certificates for migrant workers on skill achievements

 

The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE) in cooperation with the Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC) has decided to award a National Vocational Qualification (NVQ) Certificate based on the experience and knowledge that the migrant workers have obtained during their foreign employment (Recognition of Prior Learning (RPL) in the following sectors;

 1. Domestic and Cleaning Sector
 2. Hospitality Sector
 3. Construction Sector
 4. Manufacturing Sector
 5. Health care Sector (caregivers)

The National Vocational Qualification (NVQ) Certificate is the accreditation awarded by the Sri Lanka Vocational Education Commission (TVEC) in recognition of the competency level of the vocation and it enables the workers to select a carrier development path.

Accordingly, the Mission is collecting the information on skill achievements of Sri Lankan migrant workers to give them an opportunity to test their competencies in order to acquire the National Vocational Qualification (NVQ) certificates.

Therefore, Sri Lankan migrant workers are requested to complete the attached application and submit with the recommendations of the company/ sponsor to the Embassy of Sri Lanka, Abu Dhabi at the earliest.

Embassy of Sri Lanka,

Abu Dhabi, UAE

5th August 2019

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”DOWNLOAD DOCUMENT” title_align=”separator_align_left” css_animation=”fadeIn” add_icon=”true”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_vc_list]

[/dt_vc_list][/vc_column][/vc_row]