Arafat (Hajj Festival) Day

28junAll DayArafat (Hajj Festival) Day

Time

All Day (Wednesday)(GMT-11:00)