ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ ස්තුතිය පළ කිරීමේ පණිවුඩය

කොවිඩ් 19 උවදුර පවතින සමය තුළ ශ්‍රී ලංකාව වෙත පළ කල මිත්‍රත්වය වෙනුවෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සහ අනෙකුත් රාජ්‍ය අධිකාරීන්ටත් අපගේ සහෝදර ශ්‍රී ලාංකිකයන්හට අඛණ්ඩව රැකියා අවස්ථා සලසා දෙමින් දැක්වූ සහයෝගය වෙනුවෙන් මෙරට පුරවැසියන් හා විදේශ රටවල පුරවැසියන්ටත්, සමාගම් හා ව්‍යාපාර හිමිකරුවන්ටත් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය කෘතඥතාව පළකර සිටිමු.

එසේම, වියළි ආහාර හා අනෙකුත් පරිත්‍යාගයන් සිදුකළ Lulu Exchange ඇතුළු මෙරට ව්‍යාපරික ආයතන, ගැලවීමේ හමුදාව ඇතුළු අන්තර්ජාතික මානුෂීය සංවිධාන හා බෝරා මුස්ලිම් ප්‍රජාව ඇතුළු ප්‍රජා සංවිධානවලටත් තානාපති කාර්යාලයට අප්‍රතිහත ශක්තියක් වූ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජා සංවිධාන හා සහෝදර ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවටත් ස්තුතිය පළ කරමු.

කොවිඩ් 19 උවදුරින් පසු ඉදිරි කාලයේදීත් ඉහත සංවිධාන හා සියලුම පාර්ශවයන් අප හා සමග අඛණ්ඩව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි ද අප විශ්වාස කරමු.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
අබුඩාබි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය

இலங்கை தூதரகத்தின் பாராட்டு செய்தி

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள இலங்கை தூதரகமானது , ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசு, குறிப்பாக வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் சர்வதேச வணிக நிறுவனங்கள் வழங்கிய ஒத்துழைப்பிற்கு மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிக்க விரும்புவதுடன் . ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அரசாங்க அதிகாரிகள், ஐக்கிய அரபு நாட்டினர் மற்றும் பிற வெளிநாட்டு குடிமக்கள், உள்ளூர் வணிகர்கள், சர்வதேச நிறுவனங்கள், கோவிட் – 19 நோய்த்தாக்கத்தின் போது இலங்கையர்களை தொடர்ந்து பணியில் அமர்த்தியுள்ளன. பல்வேறு சமூக அமைப்புகள், லுலு எக்ஸ்சேஞ்ச் போன்ற வணிக நிறுவனங்கள், சர்வதேச மனிதாபிமான அமைப்புகளான சால்வேஷன் ஆர்மி, போரா முஸ்லீம் அமைப்பு என்பன கோவிட் -19 நோய்தொற்று காலத்தில் நமது இலங்கை சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஆதரவளித்தமைக்கு இலங்கை தூதரகம் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கின்றது. கோவிட் -19 க்கு பிந்தைய காலத்தில் நமது இலங்கையர்களுக்கு பயனளிப்பதற்காக மேற்கண்ட அனைத்து நபர்கள் மற்றும் அமைப்புக்கள் தொடர்ந்து எங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்கின்றோம்.

Appreciation Message from the Embassy of Sri Lanka

Embassy of Sri Lanka in UAE wishes to sincerely thank for the invaluable assistance extended by the Government of UAE, especially the Ministry of Foreign Affairs and International Corporation. Local Government Authorities of UAE, UAE nationals and citizens of other foreign nations, local businesses, international companies who continue to employ our Sri Lankans during COVID – 19 pandemic. The Embassy also wishes to thank various community organizations, businesses such as Lulu Exchange, International humanitarian organizations such as Salvation Army, Bohra Foundation, Sri Lankans expatriates who supported our fellow needy Sri Lankan brothers and sisters during Covid-19 pandemic. We are confident that all the above individuals and organizations will continuously work with us to benefit our Sri Lankans in the post-COVID-19 horizon.

Embassy of Sri Lanka
Abu Dhabi
United Arab Emirates