Non Collected New Passports under the Consular Section as of 14 November 2022
Serial No: Name
A
1 A A N P Priyadarshana
2 A R M M Imran
3 A M Aslam
4 A G U Piyatissa
5 A K M Unais
6 A R H Fawmy
7 A A Thilina Tharaka
8 A A T Eroshana
B
1 B R M R Wishwanath
2 B Sasikumar
C
1 C Mohamed Ali
2 C Jazeema
3 C Mathushan
D
1 D A Sumithra Kumari
3 D A B Pehesara
E
1 E H L M Madusanka
2 E A Shammika Heshan
F
1 F W S Thushara
G
1 G W Santha Sisira
3 G A M Pushpamala Ganegoda
H
1 H A Suneetha
2 H M S D Kumari
3 H D Thushara
5 H M M Mafaz
I
2 I T Sameera Roshan
J
1 J A Rosemariy
2 J F Sabastin Paul
K
1 K Mohamed
2 K Sumith
3 K H Sarathchandra
4 K G N Chandradasa
5 K K G Wimalawathie
6 K M M Sakeer
7 K G N Priyadarshani
8 K G Samantha Bandara
9 K K I C Kodithuwakku
L
1 L P S Sandaruwan Jayasinghe
2 L A S P Abesingha
M
1 M H Jawahira Umma
2 M M M Rikas
3 M J P Singh
4 M T Priya Singh
5 M A U Arusiya
6 M Gnanawathi
7 M N M Iliyas
8 M B Karunawardana
9 M R M Aman
10 M N F Nasmina
11 M M M Isham
12 M I M Izaan
13 M M Fathima Maha
14 M D Chathuranga De Silva
N
1 N G Swarnalatha
O Tuan Riyazdeen
1 O Tuan Riyazdeen
P
1 P P S Pushpakumara
2 P T Royston
3 P D S Fernando
4 P D S Premalal
5 P D Mahesh
R
1 R M Armaan
2 R M M Sri Rathnayaka
3 R M Rayyan
4 R D J Priyantha
5 R Royas
S
1 S D Niroshan
2 S M S Beebee
3 S Rajanikanth
4 S D M Abdul Lathif
5 S S Madawa Srimal
6 S D S N Wickramachandra
7 S R Kanthan
8 S G A D Jayalath
9 S M S Nasoordeen
10 S R Dileshkumar
11 S J Arumemani
T
1 T.P.G.N.Prabath Madushanka
2 T Kogulan
3 T S H Mageed
4 T Ravichandran
5 T L Sudarshana
U
U L Riyasath
V
2 V D Kanishda Kumar
W
2 W P A Chaminda Jayanath